Emilie De Rijcke

klinisch Psycholoog - Pedagoog

0456 21 76 54

psycho_emilie@hotmail.com

emiliederijcke.be

Emilie is erkend pedagoog en erkend klinisch psycholoog, aangesloten bij de psychologencommissie.

 

Zowel jongeren als (jong) volwassenen kunnen bij haar terecht voor eerstelijns en/of gespecialiseerde psychologische ondersteuning. Ze werkt op maat en integratief. In een eerste intake gesprek toetst zij samen met jou je verwachtingen af en bekijkt of er een traject kan opgestart worden.

 

Voor beide doelgroepen is zij voor een aantal uren geconventioneerd bij enerzijds het netwerk Brusstars (voor jongeren) en anderzijds het netwerk Brumenta (voor volwassenen). Dat wil zeggen dat personen voor een aantal sessies per sessie 11 of 4 euro (voor gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming) betalen. Indien er buiten de conventie wordt gewerkt, vraagt zij een bedrag van 60 euro per sessie. Sommige mutualiteiten betalen hiervan een gedeelte terug.